info@demarketingorganisatievandetoekomst.nl
(0624) 24 53 85

Werkmaterialen

Bij het boek ‘De Marketingorganisatie van de Toekomst’ behoren de volgende werkmaterialen:

  • Trendkaartenset
  • Complexity-gap analyse
  • Maturiteitsmatrixen per activiteitendomein
  • Competentieschetsen marketingfuncties
  • Domeinen en rollen matrix
  • Kaartspel activiteiten

Trendkaartenset van de H3ROES Klantrede [download]

De trendkaartenset is een uitkomst van de H3ROES Klantrede en omvat 103 verschillende trends die werden gesignaleerd ten behoeve van de Klantrede 2015. Deze trends zijn in een sessie met het Register voor Marketeers gevalideerd. Op iedere trendkaart staat de naam van de trend, een korte beschrijving en een voorbeeld waar de trend gesignaleerd is. Iedere trendkaart heeft een passende afbeelding. Het is daarmee een rijke kaartenset die zich goed leent voor bespreking met collega’s. Iedere trendkaart is herkenbaar ingedeeld in één van de vijf hoofdtrends.

Complexity-gap analyse [download]

Een analyse van de mate waarin een organisatie klaar is om op trends en ontwikkelingen die zij ziet in te spelen, kan gemaakt worden langs de lijnen die in het boek beschreven worden. In de eerste plaats vindt een weging van de trends en ontwikkelingen plaats op basis van impact en urgentie. Dit leidt tot een kwadrant-analyse, waaruit de meest impactvolle ontwikkelingen gekozen worden. Aan deze analyse kan van de belangrijkste trends worden toegevoegd in hoeverre een marketingorganisatie voorbereid is op de trend in kwalitatieve zin (kennis en competenties) en in kwantitatieve zin (mensen en middelen), maar ook qua structuur en sturing. Zodoende ontstaat een scherp inzicht in welke trends echt een ‘turnaround’ vragen en welke goed te absorberen zijn.

Matrixen van ieder activiteitendomein [download]

In het boek is een voorbeeldmatrix opgenomen van de ontwikkeling van het domein Marketing Intelligence, concurrentie- en klantinzicht. Hierin is te zien hoe het activiteitendomein is ingericht afhankelijk van de fase waarin de organisatie verkeerd, van de incubatie- tot de integratiefase. Deze schema’s zijn ideaal om een snelle scan te maken van de maturiteit van een activiteitendomein en om te onderkennen waar onevenwichtigheden zitten in de organisatie. De 10 matrixen zijn als download beschikbaar.

Competentieschetsen [download]

Een variant op de klassieke functieschets is een competentieschets. Daarbij gaat het meer om de kwaliteiten en talenten die gevraagd worden om een bepaalde functie te vervullen, dan om de activiteiten of taken. De competentieschetsen kennen een beschrijving van Hart (passie, overtuiging, drijfveren), Hoofd (kennis, ervaring, rol) en Handen (activiteiten, vaardigheden).

Domeinen en rollen matrix [download]

In het boek wordt aangegeven dat het goed is om opdrachtgeverschap bij de rest van de organisatie te borgen: wat is de rol die zij weggelegd zien voor marketing binnen ieder van de 10 activiteitendomeinen? Daarvoor is een simpele matrix opgebouwd met daarin de 10 domeinen en de zeven verschillende rollen. Daarin kan niet alleen ingevuld worden welke rol de marketingfunctie heeft, maar ook wie de andere rollen mogelijkerwijs vervult. Zo ontstaat een mooie stakeholder analyse en hopelijk een coherent en integraal overzicht van marketing verantwoordelijkheden.

Kaartspel met rollen [download]

In het boek wordt het kaartspel geïntroduceerd om scherp te krijgen welke activiteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij de marketingafdeling horen. Dit is een ‘doe-het-zelf’ kaartspel, omdat de te beschrijven activiteiten niet gestandaardiseerd kunnen worden. De methodiek om met de kaarten tot een goed overzicht te komen kan wel gestandaardiseerd worden. Het kaartspel biedt dus een template om zelf de spelkaarten te maken. Aan de voorkant van de kaarten staan de activiteiten, aan de achterkant de 7 rollen. Er is een placemat met de 7 rollen, zodat de kaarten ingedeeld kunnen worden op stapels. Het wordt in één oogopslag behoorlijk duidelijk of marketing daarmee uitvoerder is van operationele taken, of juist adviseur en initiator op strategisch/tactisch niveau.

GITP’s competentieset [bezoek pagina]

In het boek wordt melding gemaakt van GITP’s competentieset, die vaker als basis wordt gebruikt om competenties te beschrijven. Deze set is intellectueel eigendom van GITP, maar de competenties zijn openbaar via hun webpagina te identificeren. Dit kan een waardevolle hulpbron zijn bij het in kaart brengen van de benodigde competenties van verschillende marketingrollen en uiteindelijk -functies.

Back to Main Page